Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Finanse > Dodatkowa kasa

Rejestracja spółki z o.o. w sądzie

Spółka z o.o. musi być zarejestrowana w sądzie rejestrowym. Należy tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy spółki. Wszystkie wniosku należy składać na urzędowych formularzach, przede wszystkim jest to formularz KRW-W3 wraz z załącznikami. Oprócz niego może zaistnieć potrzeba wypełnienia innych formularzy (np. przy tworzeniu oddziałów spółki). Muszą być one podpisane przez członków zarządu. Do wniosku trzeba dołączyć umowę spółki, oświadczenie, iż wkłady zostały wniesione, listę wspólników, poświadczone notarialnie lub w obecności sądu podpisy, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Alternatywą jest skorzystanie ze wzorca umowy zamieszczonego w internecie – wówczas nie trzeba spisywać umowy u notariusza. Haczykiem jest to, iż wszyscy wspólnicy muszą być zarejestrowani w systemie Ems i posiadać podpis elektroniczny, może nim być profil zaufany ePUAP. Zostają wygenerowane odpowiednie dokumenty, po czym należy podpisać je podpisem elektronicznym oraz dokonać płatności za pomocą systemu eCard. W terminie 7 dni trzeba wpłacić kapitał zakładowy oraz dostarczyć wzory podpisów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.