Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Kredyty > Praca a spłata kredytu

Pozostałe papiery wartościowe

Temat papierów wartościowych nie został jednakże wyczerpany, a temat to całkiem interesujący. Obligacje to najbardziej znane dłużne papiery wartościowe, jednakże oprócz nich istnieją również inne. Należą do nich czeki, weksle, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne. Owiany złą sławą weksel to dokument, w którym jego wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz odbiorcy weksla, lub też dokona tego inna osoba (tak zwany trasat). Czeki zdecydowanie należą już do przeszłości, choć czasem można się z nimi jeszcze spotkać. Wystawca czeka poleca swojemu bankowi, aby wypłacił określoną sumę pieniędzy z jego rachunku wystawcy czeku. Certyfikaty inwestycyjne są z kolei świadectwem uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Listy zastawne z kolei emitowane są wyłącznie przez banki hipoteczne dla refinansowania ich działalności (dla przeciętnego człowieka mają więc mniejsze znaczenie).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.