Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Finanse > Dodatki do emerytur

Papiery wartościowe -akcje

Podstawowe papiery wartościowe, z jakimi można się zetknąć, są akcje i obligacje. Akcje są papierami wartościowymi, które przede wszystkim można spotkać na giełdzie. Ich główną cechą jest to, że mają charakter udziałowy, w związku z czym stwierdzają one, że są właścicielem części majątku danej spółki. Akcja to jednak coś zdecydowanie bardziej skomplikowanego. Z akcją wiąże się wiele praw o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Podstawowe prawa majątkowe związane z akcja to prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku spółki (jeśli został on wypracowany), prawo poboru (objęcia nowych akcji przy kolejnej emisji przez spółkę), prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki i do rozporządzania posiadanymi akcjami (można je kupić, darować lub przekazać w spadku). Dzięki tym prawom niekiedy akcjonariusz może osiągnąć całkiem niezły zysk. Oprócz nich istnieją również rozmaite inne uprawnienia, jednakże zupełnie innego rodzaju.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.