Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Gospodarka > Najlepsze prace

Państwo a gospodarka

Państwo wywiera ogromny wpływ na gospodarkę, a gospodarka wywiera ogromny wpływ na działania polityków, czyli na państwo. Ta kwestia nie ulega wątpliwości już od stuleci. Państwo spełnia istotną rolę w gospodarce. Pełni ono funkcję stabilizacyjną, czyli pomaga osiągnąć w gospodarce stan pewnej równowagi, aby ceny były stabilne a zatrudnienie jak najbardziej pełne. Jego funkcja alokacyjna przejawia się w zmierzaniu do odpowiedniego, optymalnego dysponowania zasobów, jakie państwo posiada. Dzięki roli redystrybucyjnej państwo dokonuje pewnego bardziej sprawiedliwego podziału dochodu w społeczeństwie. Przede wszystkim jednak państwo tworzy porządek prawny, za pomocą którego reguluje dany system gospodarczy. Dotyczy to np. tworzenia i działania przedsiębiorstw, relacji pracownik – pracodawca, udzielanie koncesji czy różnych dotacji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.