Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Ubezpieczenia > Link4 dobra oferta ubezpieczeń

Nadzór nad bankami

Banki są instytucjami prywatnymi i komercyjnymi, podlegają one jednak kontroli państwa. Celem tego zabiegu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom, którzy mają dużo słabszą pozycję niż bank. Rolę tę sprawują banki centralne lub specjalnie powołane do tego instytucje. W Polsce nadzór ten jest sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nadzór ten jest sprawowany już na etapie zakładania banku, gdyż w tym celu niezbędne jest uzyskanie licencji przez osobę, która pragnie taki bank założyć. KNF określa również zasady funkcjonowania banków i ustala minimalne standardy bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać wszystkie banki. Komisja analizuje także sytuację finansową każdego z banków i przeprowadza bezpośrednie kontrole w nich. Banki muszą również składać raporty ze swojej działalności do KNF. Komisja ma również prawo do nakładania określonego rodzaju sankcji (kar) na banki, które nie przestrzegają przepisów prawa oraz zaleceń Komisji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.