Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Podatki majątkowe – podatek od nieruchomości

Oprócz podatków dochodowych istnieją również podatki o charakterze majątkowym, gdzie przedmiotem opodatkowania jest posiadany majątek. Wyróżniamy wśród nich podatek od nieruchomości, od gruntów rolnych, podatek leśny oraz od spadków i darowizn. Podatek od nieruchomości płacimy na rzecz samorządu gminnego. Przedmiotem podatku ejst tu posiadany grunt, budynek lub jego część, a także budowla lub jej część. Osobą, która musi ten podatek zapłacić jest właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Wielkość podatku uzależniona jest od wielkości gruntu lub powierzchni użytkowej budynku. Istnieje wiele zwolnień od tego podatku, jedna

Wypełnianie corocznego PITa

Każdy, kto osiąga dochód powyżej kwoty zwolnionej od podatku musi złożyć coroczne zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Dla niektórych jest to zwykła, mała formalność, dla innych zaś coroczna mordęga. Inni nie mają żadnego problemu, gdyż zadanie to cedują na profesjonalistów. Czy warto płacić te pieniądze w zamian za pomoc w dokonaniu rozliczenia? Niewątpliwie tak, jeśli na przykład prowadzisz działalność gospodarczą i Twoje rozliczenia są dość skomplikowane, a Ty masz wątpliwości, czy poradzisz sobie sam. Jeśli masz prosty PIT tylko z wynagrodzenia za pracę ewentualnie jakiś dodatek z umowy o dzieł

Ulgi w podatku dochodowym

Podatek dochodowy od osób fizycznych to dość proste narzędzie, za pomocą którego państwo gromadzi pieniądze od obywateli. Wiąże się z nim szereg elementów dodatkowych takich jak odliczenia od przychodu, odliczenia od podatku czy ulgi podatkowe. Od dochodu można odliczyć takie rzeczy jak składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, na internet oraz określone darowizny. Z kolei od obliczonego już podatku można odliczyć ulgę na dzieci oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ulgi to bardzo ważny element systemu podatkowego. Za jego pomocą państwo pomaga regulować pewne strefy systemu społecznego i gospodarczego, wspierając je zarazem w ren