Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Papiery wartościowe -akcje

Podstawowe papiery wartościowe, z jakimi można się zetknąć, są akcje i obligacje. Akcje są papierami wartościowymi, które przede wszystkim można spotkać na giełdzie. Ich główną cechą jest to, że mają charakter udziałowy, w związku z czym stwierdzają one, że są właścicielem części majątku danej spółki. Akcja to jednak coś zdecydowanie bardziej skomplikowanego. Z akcją wiąże się wiele praw o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Podstawowe prawa majątkowe związane z akcja to prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku spółki (jeśli został on wypracowany), prawo poboru (objęcia nowych akcji przy kolejnej emisji przez spółkę), prawo do udziału

Państwo a gospodarka

Państwo wywiera ogromny wpływ na gospodarkę, a gospodarka wywiera ogromny wpływ na działania polityków, czyli na państwo. Ta kwestia nie ulega wątpliwości już od stuleci. Państwo spełnia istotną rolę w gospodarce. Pełni ono funkcję stabilizacyjną, czyli pomaga osiągnąć w gospodarce stan pewnej równowagi, aby ceny były stabilne a zatrudnienie jak najbardziej pełne. Jego funkcja alokacyjna przejawia się w zmierzaniu do odpowiedniego, optymalnego dysponowania zasobów, jakie państwo posiada. Dzięki roli redystrybucyjnej państwo dokonuje pewnego bardziej sprawiedliwego podziału dochodu w społeczeństwie. Przede wszystkim jednak państwo tworzy porządek prawny, za

Parę słow o pojęciach biznesowych

Ekonomia bez biznesu właściwie nie istnieje. Stąd istnieją pojęcia ekonomiczne dotyczące właśnie przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Pierwsze o jakim warto wspomnieć, jest biznes plan. Biznes plan to specjalny dokument, który pozwala ocenić, czy dane przedsiębiorstwo będzie opłacalne, czy ma szanse powodzenia. Jest on nieraz niezbędny przy pozyskiwaniu źródeł inwestycji, np. banku. Rentowność zaś odzwierciedla nam poziom efektywności danego przedsiębiorstwa. Trzeba również pamiętać, iż utargiem jest suma wpływów w gotówce ze sprzedaży dóbr w przedsiębiorstwie w pewnym okresie czasu i nie jest on równoznaczny z przychodem. Próg rentowności zaś wyst