Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

A jakie jeszcze alternatywy?

Wiadomo już o jednoosobowej działalności gospodarczej, o spółce z o.o. oraz akcyjnej. Czy są to jedyne prawne możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej? Oczywiście, że nie. Są również inne spółki, czyli spółki osobowe. Należą do nich : spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna. Nie mają one osobowości prawnej, ale są przedmiotem praw i obowiązków. Ich istotą jest to, że opierają się na osobistej więzi pomiędzy wspólnikami. Dotyczy to zwłaszcza klasycznej spółki osobowej, jaką jest spółka jawna. Każda z nich może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te nie mają organów, a w imieniu spół

Rejestracja spółki z o.o. w sądzie

Spółka z o.o. musi być zarejestrowana w sądzie rejestrowym. Należy tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy spółki. Wszystkie wniosku należy składać na urzędowych formularzach, przede wszystkim jest to formularz KRW-W3 wraz z załącznikami. Oprócz niego może zaistnieć potrzeba wypełnienia innych formularzy (np. przy tworzeniu oddziałów spółki). Muszą być one podpisane przez członków zarządu. Do wniosku trzeba dołączyć umowę spółki, oświadczenie, iż wkłady zostały wniesione, listę wspólników, poświadczone notarialnie lub w obecności sądu podpisy, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. jest niewątpliwie trudniejsze niż jednoosobowej działalności gospodarczej, jednakże i tutaj wprowadzono pewne ułatwienia. Przede wszystkim należy zacząć od spisania umowy spółki. Jeśli zdecydujesz się na założenie spółki w trybie tak zwanego jednego okienka, musi to zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Również wszelkie zmiany tej umowy muszą nastąpić w tej samej formie. Umowa ta musi zawierać : siedzibę, adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tysięcy), czy każdy wspólnik ma tylko jeden udział, ale o nierównej wartości, czy też więcej udziałów. Trzeba również określić