Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Gospodarka > Co z inflacją?

Funkcje i rola banków

Obecnie trudno byłoby nam funkcjonować bez banków. Wielu z nas otrzymuje swoją wypłatę na konto, co jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze niż brać gotówkę do ręki i trzymać w domu. Jaką pełnią one rolę w skali gospodarki i dla przeciętnego człowieka? Banki organizują jakże potrzebny ruch pieniądza pomiędzy ludźmi i jednostkami gospodarującymi, dokonują także wszelkiej związanej z tym obsługi. Ich podstawowy cel (oprócz oczywiście zysku) to gromadzenie środków (poprzez dokonywanie przez klientów wpłat na konto), dzięki którym może udzielać kredytów, pożyczek, dokonywać inwestycji. Banki dokonują również rozliczeń pieniężnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. Obecnie banki już kreują pieniądze i są w stanie udzielać znacznie większych kredytów niż pieniądze, które zostały im przez innych klientów wpłacone na konta. Z tymi wszystkimi czynnościami wiąże się ryzyko finansowe, które muszą one ponosić, niejednokrotnie zamiast klientów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.