Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Biznes > Biura podróży

Bank centralny

Banki pełnią w gospodarce niezwykle doniosłą rolę, obecnie mogą wspomóc wzrost gospodarczy, albo też doprowadzić do kryzysu finansowego, zależnie od sytuacji. W każdym dobrze rozwiniętym państwie doniosłą rolę odgrywa bank centralny. W Polsce jest nim Narodowy Bank Polski. Zapewnia on emisję pieniądza, jakże niezbędnego w gospodarce. NBP w Polsce decyduje również o ilości pieniędzy w obiegu. Jest on również bankiem dla innych banków. Np. udziela on kredytów bankom, zobowiązuje banki do odprowadzania pewnej rezerwy finansowej na specjalny rachunek bankowy, uczestniczy w tak zwanym rynku międzybankowym. Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Jest on również bankiem dla państwa, zwłaszcza dla rządu. Mianowicie obsługuje budżet państwa, prowadzi rachunki dla rządu i innych instytucji finansowych, realizuje również ich zlecenia płatnicze. Pełni on również rolę głównej instytucji dewizowej, gdyż gromadzi oraz zarządza rezerwami dewizowymi w państwie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.