Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Biznes > Biura podróży

A jakie jeszcze alternatywy?

Wiadomo już o jednoosobowej działalności gospodarczej, o spółce z o.o. oraz akcyjnej. Czy są to jedyne prawne możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej? Oczywiście, że nie. Są również inne spółki, czyli spółki osobowe. Należą do nich : spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna. Nie mają one osobowości prawnej, ale są przedmiotem praw i obowiązków. Ich istotą jest to, że opierają się na osobistej więzi pomiędzy wspólnikami. Dotyczy to zwłaszcza klasycznej spółki osobowej, jaką jest spółka jawna. Każda z nich może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te nie mają organów, a w imieniu spółek działają wspólnicy. Są jednak wyjątki od tej zasady, które dotyczą spółek partnerskich oraz komandytowo – akcyjnych. W spółkach osobowych wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jest to odpowiedzialność solidarna, ponoszona wówczas gdy spółka nie ma majątku, którym może odpowiadać. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady, dotyczące spółki partnerskiej oraz komandytowo – akcyjnej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.